Over VSO

VSO is een belangrijke internationale speler in ontwikkelingssamenwerking. Onze missie? Een eerlijke wereld voor iedereen. Wij geloven heilig dat kennis de sleutel is tot duurzame verandering. Want met kennis kun je je hele leven vooruit. En wij weten uit ervaring dat mensen, waar ook ter wereld, de kracht, moed en het verlangen hebben om zichzelf te helpen.

VSO werkt daarom met een unieke ‘Volunteering for Development’-aanpak. Wij zetten vrijwilligerswerk in om ontwikkeling te creëren. We mobiliseren lokale, nationale en internationale vrijwilligers en verbinden ze aan de lokale vraag/gemeenschap. Gedurende langere tijd, op gelijkwaardig niveau.

Vrijwilligers komen uit alle hoeken van de wereld en brengen een interessante mix van kennis, expertise en ideeën. Het grootste gedeelte van onze professionals komt uit de landen waarin we werken, hun thuisland, omdat zij de lokale context het beste kennen. Als de kennis lokaal niet voor handen is, dan werken we met professionals uit nabijgelegen landen of landen als Engeland, Nederland en Duitsland. En zo krijgen de minst kansrijken datgene waar ze recht op hebben, namelijk toegang tot beter onderwijs, gezondheidszorg en werk & inkomen.

Wil je meer weten?
Kijk op www.vso.nl